pillar-capitals-2135682_640

O prvem, drugem in tretjem stebru tudi na webinarju!

Za svojo prihodnost lahko varčujete v prvem, drugem in tretjem stebru, ko govorimo o pokojnini. To ste morda že slišali, morda pa tudi ne. Dejstvo je, da naši starši in stari starši niso potrebovali drugega in tretjega stebra, saj je bila njihova pokojnina iz prvega stebra dovolj za dostojno življenje. A žal nas čaka drugačna prihodnost, takšna, v kateri moramo več kot samo razmišljati o drugem in tretjem stebru.

Pa si poglejmo, kaj predstavljajo posamezni stebri.

Prvi steber

Ta steber pomeni prispevke, ki jih tako delodajalci kot delojemalci plačujemo v pokojninsko blagajno in so vidni na plačilnem izpisku. Upravičenec do teh sredstev je tisti, za kogar se prispevki plačujejo. V primeru njegove smrti lahko partner zaprosi za vdovsko pokojnino.

Drugi steber

save-1710217_640Predstavlja dodatno pokojninsko varčevanje, v katero lahko vplačuje podjetje ali posameznik. Ne glede na to, kdo plačuje, so vplačila vedno last zavarovanca, davčno olajšavo pa koristi tisti, ki vplačuje. Posebnost je, da država spodbuja dodatno pokojninsko varčevanje z davčno olajšavo v višini 5,844 odstotka letne bruto plače, kar pomeni, da namesto da plačaš državi, lahko do nekega zneska plačaš sebi.

»Drugi steber je vsekakor dobra dopolnitev k pokojnini, sploh zdaj, ko lahko pokojninski skladi varčujejo v bolj tveganih naložbah, in ne le v zajamčenih. S skladi življenjskega cikla so namreč delniške naložbe dosegljive ob razmeroma majhnih vstopnih stroških in upravljavskih provizijah, brez obdavčitve kapitalskih dobičkov in z davčno olajšavo na vplačana sredstva,« pravi osebna finančna svetovalka Nataša Kozlevčar.

Tretji steber

Ta steber pomeni vse druge načine varčevanja, na primer varčevanja v vzajemnih skladih, žlahtnih kovinah, delnicah, nepremičninah in zadnje čase tudi vedno bolj aktualnih skladih zasebnega kapitala in drugih oblikah alternativnih naložb. »Ključna razlika glede na prvi in drugi steber je, da so v ta sredstva običajno likvidna in nimajo zveze z odločbo ZPIZ-a glede tvoje upokojitve, lahko pa so seveda namenjena varčevanju za pokojnino,« dodaja Nataša Kozlevčar.

O tem, kako do super (predsedniške) pokojnine, je v brezplačni e-knjigi pisal tudi Miha Gumilar, ki je med drugim razkril tri skrivnosti tretjega stebra.

Več o tem, kako varčevati za pokojnino in druge cilje, pa nam bo zaupal tudi na brezplačnem webinarju, ki bo v četrtek, 7. decembra, ob 20. uri. VEČ …