investicijski_nacrt

Z izdelanim investicijskim načrtom se bo verjetnost, da boste ustvarjali donos, bistveno povečala. S pomočjo načrta bodo vaši finančni cilji, tako srednjeročni kot dolgoročni, bližje vašemu dosegu.

Zakaj potrebujete investicijski načrt?
Z investicijskim načrtom boste določili svoj odnos do tveganja in čas, ki ga potrebujete do cilja.
Spoznali se boste z različnimi naložbenimi razredi in njihovo korelacijo.
Omogočil vam bo, da se boste izognili prevelikemu tveganju ali celo naložbam, ki niso pod nadzorom in pri katerih obstaja verjetnost, da so naslednja Ponzijeva shema.
Upošteval bo vaše izkušnje in predlagal rešitve, ob katerih boste mirno spali, saj boste vedeli, da ne kupujte nečesa, česar ne razumete.

Kaj lahko storite takoj?

Za pripravo investicijskega načrta

je treba najprej poznati osnovne značilnosti različnih naložbenih razredov, ki jih v grobem lahko razdelimo na dva razreda z več podrazredi.

Tradicionalni naložbeni razred sestavlja več podrazredov. Mednje spadajo gotovina, denar v banki v različnih valutah, vrednostni papirji, katerih osnovni vrsti sta obveznica in delnica ter nepremičnine in zemljišča.

Pri tem pa poznamo še alternativne oziroma netradicionalne naložbene razrede, kot so:

  • surovine in materiali, tudi plemenite kovine,
  • zbirke, kot so umetnine, kovanci, znamke, avtomobili in podobno,
  • hedge skladi ter
  • naložbe v podjetja v fazi razvoja, ki ne kotirajo na borzi.

Pri investiranju vedno obstaja možnost, da z investicijo ne dosežemo pričakovanega donosa, čemur rečemo naložbeno tveganje. Na večino tveganj žal ne moremo vplivati, zato jih lahko le čim bolj zmanjšamo z izdelavo investicijskega načrta.

S klikom na sliko si prenesite izsek iz knjige